Leoš Janáček

V roce 1854 se narodil v rodině řídícího učitele ve staré škole nejvýznamnější hukvaldský rodák, génius české hudby, hudební skladatel Leoš Janáček. Na celé jeho dílo mělo vliv lašské prostředí i zdejší příroda. V širokém okolí se nacházejí místa, která Janáček miloval a často navštěvoval. Domek a jeho interiér, v němž Janáček při svých návštěvách pracoval a kde vznikla jeho četná díla, zůstal po skladatelově smrti v srpnu 1928 díky Janáčkově manželce nezměněn a po doplnění o expozici z Janáčkova mládí, jeho pozdějšího života i díla se stal v roce 1933 Památníkem Leoše Janáčka. V Janáčkově rodném domě dnes kromě Pamětní síně najdeme informační centrum a galerii.

 

ZDARMA PRŮVODCE DO MOBILIU

http://m.lwi.cz/lasskabrana

LAŠSKÁ BRÁNA

Kalendář akcí na Hukvaldech a v okolí

 

http://www.beskydy-info.cz