Tipy na výlet

 

Naučná stezka Leoš Janáček očima dětí

  
TRASA

Naučná stezka po Hukvaldech: Výchozí bod (0 km) - Vrchy (3 km) - Minipivovar (4 km) - Koupaliště (5 km) - Janáčková lavička (6 km) - Janáčkův dům – (7,5 km) - Výchozí bod (8 km)

Povrch: pěšina, zpevněná cesta, asfaltová cesta

1 - mírně náročný
 

Naučná stezka má třináct zastavení s informačními tabulemi a dva akustické interaktivní herní prvky. Na trase je několik odpočinkových míst, vybavených dřevěnými lavičkami a stojany na kola. 

mapa.jpg

BODY NA TRASE:

01.  Start/cíl - IC Hukvaldy/Rodný dům LJ

02.  Vedle kostela Sv. Maxmiliána - "kroužek pod akáty"

03.  U hřbitova

04.  U Korýtek

05.  Vrchy - zvonička

06.  Pivovar - Restaurace na Zastávce

07.  U sochy Sv. Nepomuka

08.  Ohrada u týpí - Lipina

09.  Splav

10.  Restaurace na Koupališti

11.  Janáčkova lavička

12.  J.V.Sládek - místní rodák, akademický malíř

13.  Památník Leoše Janáčka

VÝCHOZÍ BOD 

Centrum Hukvald, IC (Rodný dům L. Janáčka)  

POPIS TRASY

Od informačního centra na Hukvaldech (bývalá škola a rodiště Leoše Janáčka) vyrazíme po turistické značce místního značení (žlutobílý čtvereček) kolem kostela sv. Maxmiliána, kde se nachází obnovené posezení. Tam se Leoš Janáček scházel se svými přáteli v Kroužku pod akáty.

Pokračujeme hukvaldským náměstíčkem po cestě ke hřbitovu, kde je další zastavení. Tady, na hřbitově, můžeme shlédnout hrob rodičů skladatele Leoše Janáčka.

Po cestě se dále dostaneme na křižovatku u rybníka – odbočíme vlevo a procházíme Horním Sklenovem. Asi po 200 metrech odbočujeme vpravo a po dalších 50 metrech odbočíme doleva a dostáváme se na polní pěšinu, která nás přivede ke studánce se zvoničkou. Polní stezka nás dále vede k mysliveckému posedu, kde se ostře dáváme vpravo a asi po 300 metrech přicházíme k zastavení s názvem Korýtka. Tady si můžeme odpočinout na lavičce, osvěžit se čerstvou pramenitou vodou a popřípadě si zahrát na xylofon, který má osm tónů a je laděn od tóniny C.

Odpočatí a osvěžení se vydáme po cestě kolem malé úpravny vody, odbočíme doprava na polní cestu a stoupáme na Vrchy (424 m.n.m.). Na vrcholu se nám otevírají krásné výhledy na blízké i daleké okolí. Za dobré viditelnosti je odtud možno spatřit horu Praděd, Lysou horu, Javorník, lázně Klímkovice, rozhlednu Bílá hora, letiště Mošnov, Oderské vrchy - k dobré orientaci nám poslouží výhledové panely s fotomapami a popisy vrcholů. Také si můžeme zazvonit na zvoničku, kterou vybudovali hukvaldští turisté.

Vydáme se dále traversem po luční pěšině z kopce a asi po 300 metrech odbočujeme doprava. Míříme přes malý můstek (nad bývalým mlýnským náhonem) k místnímu pivovaru, k Hostinci na zastávce. Tady můžeme ochutnat zdejší hukvaldské pivo.

Od pivovaru zamíříme přes cestu k dalšímu zastavení, k soše sv. Nepomuka u řeky Ondřejnice. Po nově vybudované cestě, určené pro pěší i cyklisty, se vydáváme proti proudu řeky kolem splavu s odpočinkovým místem až k dalšímu zastavení v Lipi. Po mostě přejdeme řeku Ondřejnici a po jejím druhém břehu, po zpevněné cestě, dojdeme k dalšímu odpočinkovému místu u splavu, zvanému hukvaldský Stonehenge. Volně položené kameny mají svou symboliku, spojenou s tvorbou Leoše Janáčka. Zde se nachází druhý akustický interaktivní prvek, takzvaný dendrafón. Je složený z devíti kůlů různých dřevin, každý kůl vydává po úderu jiný zvuk.

Opouštíme toto místo a po 200 metrech se nacházíme u dalšího zastavení, v areálu Na koupališti. Tady se můžeme občerstvit ve stylové hospůdce.

Po nově zbudovaných schodech míříme k chatovišti, kousek trasy jdeme po asfaltové cestě a na jejím konci, u lyžařského vleku, odbočujeme ostře vpravo a vydáváme se do prudkého stoupání.

Po 300 metrech sledujeme lesní pěšinu, která nás dovede k dalšímu zastavení, k Janáčkové lavičce. Toto místo je nejvyšším bodem na trase naučné stezky. Můžeme si tu po namáhavém výstupu odpočinout.

Po odpočinku se vydáme k rozcestí turistických značek. Zde se dáme z kopce a po 50 metrech pokračujeme vlevo traverzovým chodníčkem na lesní cestu nad Podlesím. Tady pokračujeme doprava lesní úvozovou cestou k chatovišti na Podlesí, k dalšímu zastavení věnovanému zdejšímu rodáku akademickému malíři J. V. Sládkovi, který zde pobýval a maloval.

Po asfaltové cestě zamíříme k mostu přes řeku Ondřejnici. Přejdeme hlavní cestu a po takzvané velké straně dojdeme k památníku Leoše Janáčka (dům Leoše Janáčka), kde se nachází poslední zastavení naučné stezky. Odtud nás čeká už jen asi 300 metrové stoupání k informačnímu centru na Hukvaldech, kde naučná stezka končí.

    

Hukvaldský zámeček

 zámek.jpg

Málo známá budova zámečku Hukvaldy se nachází ve stejnojmenné obci naproti kostelu sv. Maxmiliána. Jedná se o původní objekt vrchnostenské kanceláře a bytu hejtmana , který nechal roku 1855 přestavět olomoucký arcibiskup Bedřich kníže z Fürstenberga na zámeček.

Objekt je mimo zámecký park veřejnosti nepřístupný. Zatím čeká na vnitřní úpravy a využití. Na opravu objektu chybí peníze a jeho stavebním stavu ze strany zahrady je to znát. Rozhodně stojí za návštěvu pěkný areál zámecké zahrady založené v anglickém stylu.

 Budova zámku byla vystavěna v roce 1760 jako jednoposchoďová budova sloužící pro potřeby vrchnostenské kanceláře a správy panství, která zde byla přenesena po zhoubném požáru hradu Hukvald, kde do té doby sídlila.

 V přízemí byla uprostřed chodba, vpravo čtyři klenuté a vlevo tři obytné místnosti, kuchyň a komora. Vespod dva klenuté sklepy. V prvním poschodí chodba a osm pokojů. Veškerá okna byla zamřížována. Na zadní straně nádvoří pak byla vlevo prádelna, vpravo vozová kolona, drůbežník, chlévy pro prasata, skleník a zahrádka na zeleninu. V zámeček či letohrádek byl objekt přestavěn roku 1854-1855 z obydlí a kanceláří hejtmana hukvaldského tím způsobem že d.č.2 (mezi č.1 a 3) byl strhnut a letohrádek tím osamostatněn a obklopen zahradou. Stavba letohrádku je z exteriérů jednoduchá, s prvky novogotiky. Interiéru je zámek velmi honosný, má 16 obytných místností. Vestibul a schodiště byly dozdobeny loveckými trofejemi kardinála Fürstenberka. Obrazovou výzdobu pořídil kardinál Skrbenský roku 1917. Nábytek a ostatní byly jednoduché, vkusné a zejména křišťálové lustry velmi cenné.

 Z přízemí zámku se vstupovalo z vestibulu do pokoje centrálního ředitele, dále do pohostinsky, kde byl nejcennější třešňový nábytek, pak se přechází chodbou do pokoje tajemníka a čekárnou se vyšlo zpět do vestibulu. V levé části byly dva pokoje pro druhého tajemníka a pokoj pro služebné, na opačné straně byl pokoj stříbrníci. První poschodí bylo vyhrazeno pro pána zámku a tam také byla čekárna, pokoj – dříve jídelna, pohostinka, pokoj zábavní, kde se nacházel skromný kulečník a mramorový krb s příslušným topícím náčiním. Odtud se vcházelo do domácí kaple. V oltáři ve zdi obraz P.Marie Čenstochovské, nesoucí letopočet 1614. V dubové skříni byla uložena nádherná mešní roucha. D8le následoval pokoj kuřácký, pokoj přijímací, sloužící i jako jídelna, ze které se dalo vyjít na balkon. Dále se nacházela pracovna, ložnice a koupelna. OD boční chodby vlevo byl pokojík komorníka. Před zámkem ze zahradní strany se nacházel bazén s vodotryskem (dnes torzo), v němž e v letním období chovali pstruzi.

 V období první světové války za olomouckého arcibiskupa – kardinála Františka Bauera (1904-1915) byl zdejší arcibiskupský zámeček propůjčen rakouskému eráru za vojenskou nemocnici. Je samozřejmé, že po ukončení tohoto smutného období historie zámečku byl objekt poškozen a mnohé výzdoby zde vzaly za své. Když byl zámeček v roce 1948 přeměněn na školu, bylo odvezeno jeho veškeré zařízení do Kroměříže a některé lovecké trofeje zdobí dnes stěny loveckého sálu kroměřížského zámku. K zámku patřil park, zřízený roku 1855 z dvorských pozemků, zvaných „za panskými kvartýry“. Jeho celková rozloha i se stavebními místy činila 3,5 ha. Park byl upraven v anglickém stylu a udržován stálým zahradníkem se dvěma pomocnými silami.

Ve 2. polovině 20. století objekt sloužil rozličným účelům, ale povětšinou chátral a do oprav nebylo investováno. Konečně v 90. letech 20. století byl zámek navrácen zpět do majetku církve, která provedla obnovu alespoň čelní fasády. Na zbylé opravy zámek teprve čeká. Budovu zámku by ráda obec Hukvaldy využívala jako své konferenční centrum.

DSC_0638 Panorama.jpg

Naučná stezka Hradní vrch

Naučná stezka Hradní vrch je okružní, dlouhá 2 km. Vede z hukvaldského náměstí přes oborní bránu po asfaltové cestě ke zřícenině hradu a lesním chodníčkem zpět k bráně. Je to turisticky nenáročná, asi hodinová procházka, značená místním červeným značením naučné stezky.

Naučná stezka Janáčkův chodníček

Naučná stezka Janáčkův chodníček vede po žluté značce oborou k bývalé Myslivně, dále po zelené značce do Kozlovic k restauraci U dvora, a odtud po žluté značce na Kubánkov, kde se napojí na naučnou stezku Hůrky. Délka trasy je asi 8,5 km, je středně turisticky náročná. Převýšení je asi 320 m, náročnější stoupání je asi 1 km podél Bačova potoka (mezi zastaveními 10 – 11).

Naučná stezka Palkovické hůrky

Naučná stezka Hůrky vede z hukvaldského náměstí po zelené a pak po modré turistické značce, směr Podlesí, Babí vrch, Kubánkov. Dále pokračuje ke Kociánovi, na Podhůří a končí na Olešné. Délka trasy je 12,5 km, je středně turisticky náročná. Převýšení je asi 380 m, náročnější stoupání je asi 1 km z údolí Ondřejnice na Palkovické hůrky.

 

 

 

Další tipy najdete na:

vylet-hukvaldy.cz

www.lasska-brana.cz

www.beskydy.com

Turistika.cz

ZDARMA PRŮVODCE DO MOBILIU

http://m.lwi.cz/lasskabrana

LAŠSKÁ BRÁNA

Kalendář akcí na Hukvaldech a v okolí

 

http://www.beskydy-info.cz